რთული, 3-განმზომილებიანი ვიდეოგამოსახულება, რომელიც ასახავს კნოსოს სასახლის ცხოვრებას მინოსური ცივილიზაციის აყვავების პერიოდში, მეტ და მეტ პოპულრობას იძენს ინტერნეტში. თვით მინოსური, მეორენაირად – კრეტა-მინოსური ცივილიზაცია, რომელიც საბერძნეთის ყველაზე დიდი კუნძულის, კრეტას ბრინჯაოს Continue Reading »